Oplevering!

De oplevering is een belangrijk moment. De oplevering is het moment waarop de monteur meent dat de klus (zo goed als) af is.

De klus is opgeleverd als u de klus heeft goedgekeurd of als u de indruk wekt dat u de klus goedkeurt. Let op: als u de klus goedkeurt dan accepteert u de klus zoals deze aan u opgeleverd is.

Opneming van de klus

Meestal vindt er direct voorafgaand aan de oplevering een zogenaamde opneming plaats. Dit is op zich niet verplicht, maar kan veel problemen voorkomen. Tijdens de opneming loopt u samen met de monteur langs of door de klus om te kijken of alles volgens afspraak is gemaakt.

Als de monteur zelf geen initiatief neemt voor een opneming, is het verstandig om hier zelf om te verzoeken. De monteur is verplicht om hier zijn medewerking aan te verlenen.

Let op: Als u, ondanks het verzoek van de monteur, geen gebruik maakt van de opneming, is de verbouwing automatisch goedgekeurd. Datzelfde geldt als u zonder enig protest de facturen van uw monteur betaald en de klus in gebruik neemt.

Na een opneming moet u binnen 8 dagen aangeven of u de klus goedkeurt of niet. Doet u dit niet, dan wordt dit beschouwd als een goedkeuring. Hier kunt u later niet meer op terugkomen.

Afkeuren van de oplevering

Als u de oplevering niet wilt accepteren, dan moet u aangeven wat de gebreken zijn op grond waarvan u de oplevering weigert. U moet de monteur vervolgens een redelijke termijn geven om het gebrek (de gebreken) te verhelpen.

Hierna zal er opnieuw een opneming plaatsvinden. De monteur moet dan de eerdere gebreken verholpen hebben. Houd er rekening mee dat de monteur geen punten hoeft te verhelpen die u bij de eerste opneming niet genoemd heeft, maar die toen wel zichtbaar waren.

Te late oplevering

Het gaat dan om een situatie van overmacht aan de zijde van de monteur. Maar het is ook mogelijk dat de vertraging het gevolg is van door u gewenste wijzigingen in het oorspronkelijke ontwerp.

Weetjes
Zelf berekening
Uw zelf opgemeten aantal m2:
Prijs is een indicatie incl btw op uw totale vloer (excl reiskosten, meerwerk etc)